Remont zaplecza sanitarno-szatniowego zespołu basenów w Hali Basenów i Lodowiska przy ul. Piłsudskiego 19 w Dębicy

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Projekt umowy

Projekt remontu

Specyfikacja techniczna instalacja wodna...

Specyfikacja techniczna roboty budowlane...

Wynajem agregatu chłodniczego wraz z tymczasowym orurowaniem płyty lodowiska o wy. 56x26m.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ poprawiona

Załączniki