24. listopada 2017r. na Hali Domu Sportu odbył się XII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie. Drużyny 7 zakładów karnych z całego województwa podkarpackiego spotkało się po raz 4. W Dębicy.

Wśród gości zaproszonych na tą imprezę sportową byli reprezentanci samorządu lokalnego m.in. p. Marta Pawełko- Tokarz- Dyrektor MOSiR Dębica reprezentująca również Burmistrza Miasta Dębica, p. Zdzisław Siwula reprezentujący Wójta Gminy Dębica, p. Wiesław Lada reprezentujący Starostę Powiatu oraz Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, p. Krzysztof Lipczyński- Dyrektor GOSiR w Pustkowie oraz major Krzysztof Jakubek w zastępstwie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie.

Wśród przybyłych byli również reprezentanci służb mundurowych:

- Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy- st. Brygadier Wojciech Buszek,

- Komendant Straży Miejskiej- Sylwester Bieszczad,

- Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie- porucznik Robert Moskal,

- Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Funckjo9nariuszy i Pracowników Więziennictwa w Dębicy- major K. Parys.

Rywalizacja między drużynami była zacięta, ale odbywała się zgodnie z zasadami fair play.

Klasyfikacja drużyn:

1. miejsce- Zakład Karny w Rzeszowie

2. miejsce Zakład Karny w Medyce

3. miejsce- Zakład Karny w Przemyślu

4. miejsce – Zakład Karny w Dębicy

5. miejsce- Zakład Karny w Uhercach Mineralnych

6. miejsce – Zakład Karny w Łupkowie

7. miejsce – Zakład Karny w Jaśle

 

Najlepszy zawodnik – Tomasz Góra

Najlepszy bramkarz – Marcin Wiater

Król strzelców – Krzysztof Pietluch

Zawodnik Fair Play – Jacek Bednarz