Ministerstwo Sportu ogłosiło drugi nabór wniosków do programu "KLUB". Zachęcamy dębickie kluby, które nie składały wniosków w poprzednim naborze, bądź których dokumenty zostały odrzucone ze względów formalnych, do wzięcia udziału. Składanie wniosków do 31 sierpnia 2016.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1869,Ogloszenie-programu-KLUB-II-nabor-wnioskow-w-2016-r.html