Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy jest jednostką budżetową Miasta Dębica powołaną w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Dębicy w dziedzinie sportu i rekreacji. Podlega nadzorowi Burmistrza Miasta Dębica i jest jedną z największych tego typu jednostek w południowo-wschodniej Polsce.

MOSiR Dębica stara się wypełniać cele dla których został powołany poprzez dostosowywanie swojej oferty do potrzeb nie tylko grup zorganizowanych, ale i klientów indywidualnych. Nasza infrastruktura sportowa gwarantuje możliwość uprawiania sportu o każdej porze roku, a szeroki wachlarz zajęć prowadzonych na obiektach umożliwia Dębiczanom aktywne spędzanie wolnego czasu. Wraz z licznymi stowarzyszeniami
i klubami współpracującymi z MOSiR dbamy o to, aby oferta była dostosowana zarówno do najmłodszych jak
i najstarszych mieszkańców miasta.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi darmową naukę pływania dla dzieci z klas od 1 do 3. Doświadczeni instruktorzy zatrudnieni przez jednostkę prowadzą zajęcia dla przeszło tysiąca dzieci dbając
o najwyższą jakość szkoleń, tak aby w przyszłości przełożyło się to pozytywnie na ich zdrowie
i bezpieczeństwo nad wodą.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA POBYTU GRUPY

Film promocyjny MOSiR Dębica